Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cirkevné sviatky

29. 10. 2008

Grécko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku
1.1.2008 PS Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
6.1.2008 PS Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
30.1.2008 NS Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
2.2.2008 NS Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
21.3.2008 PS Svätý a veľký piatok
24.3.2008 PS Svetlý pondelok
25.3.2008 PS Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
23.4.2008 NS Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
1.5.2008 PS Pánovo nanebovstúpenie
12.5.2008 NS Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica
22.5.2008 NS Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
30.5.2008 NS Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
24.6.2008 NS Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
29.6.2008 PS Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
5.7.2008 NS Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
20.7.2008 NS Svätý a slávny prorok Eliáš
6.8.2008 NS Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
15.8.2008 PS Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
29.8.2008 NS Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
8.9.2008 NS Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.9.2008 NS Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
1.10.2008 NS Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
8.11.2008 NS Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
21.11.2008 NS Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
6.12.2008 NS Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
8.12.2008 PS Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12.2008 PS Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12.2008 PS Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
27.12.2008 NS Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

Rímsko-katolícke sviatky

Dátum Typ sviatku Názov sviatku
1.1.2008 PS Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
3.1.2008 NS Najsvätejšie meno Ježiš
6.1.2008 PS Zjavenie Pána (Traja králi)
13.1.2008 NS Krst Krista Pána
2.2.2008 NS Obetovanie Pána
6.2.2008 NS Popolcová streda
19.3.2008 NS Sv. Jozef, ženích Panny Márie
23.3.2008 NS Veľká noc
24.3.2008 NS Veľkonočný pondelok
31.3.2008 NS Zvestovanie Pána
1.5.2008 PS Nanebovstúpenie Pána
1.5.2008 NS Nanebovstúpenie Pána
11.5.2008 NS Zoslanie Ducha Svätého
12.5.2008 NS Svätodušný pondelok
18.5.2008 NS Najsvätejšia Trojica
22.5.2008 PS Najsvätejšie Kristovo telo a krv
22.5.2008 NS Najsvätejšie Kristovo telo a krv
30.5.2008 NS Najsvätejšie Srdce Ježišovo
30.5.2008 NS Najsvätejšie Srdce Ježišovo
24.6.2008 NS Narodenie sv. Jána Krstiteľa
29.6.2008 PS Svätý Peter a Pavol, apoštoli
5.7.2008 NS Svätý Cyril a Metod
15.8.2008 PS Nanebovzatie Panny Márie
8.9.2008 NS Narodenie Panny Márie
15.9.2008 NS Sedembolestná Panna Mária
1.11.2008 PS Všetkých svätých
23.11.2008 NS Krista Kráľa
30.11.2008 NS Prvá adventná nedeľa
8.12.2008 PS Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12.2008 PS Narodenie Pána
26.12.2008 NS Svätý Štefan, prvý mučeník
28.12.2008 NS Svätá rodina

PS - prikázaný sviatok

NS - neprikázaný sviatok